دکتر برنارد پئله در سن 15 سالگی گیاهخوار و در 30 سالگی وگان شدند.ایشان از طریق تحقیقاتشان درباره تغذیه متوجه شدند که مصرف محصولات حیوانی برای حفظ سلامت کامل انسان مضر است.در سال 2008 دکتر پئله و گروهی دیگر از پزشکان و متخصصین تغذیه فرانسوی یک گروه به نام انجمن (متخصصین سلامت برای داشتن رژیمی مسئولانه.apsares)را بنیان نهادند که با ترویج سبک زندگی گیاهخواری و وگان بدنبال افزایش سلامت مردم بودند.

از دکتر برنارد پئله میپرسم چگونه رژیم وگان میتواند در برابر بسیاری از بیماری های مزمن رایج به بدن کمک کند.